Jdi na obsah Jdi na menu
 Napsal Eduard Štorch.

 

Skupina lovců která měla tábor u Dyje. Jednou Děti vyplašily zubry a na ně šli lovci, zubři zapadli a při lovu zahynula Kopčemova matka. Děti si hráli s figurkami které si udělali. Jeden lovec pověděl že sem blíží mamuti, lovci se připlavily na lov. Když byli připraveni, tak se schovali a čekali mamuti se přihnali začali lovit, ale najednou se objevily další lovci. Mamutik pověděl že by měli utéc a tak utekli. Cizí lovci je nechali a jedli maso. Všichni běželi kam se nohy nesly uviděli jeskyni do které hned děti hběhli, Rváč pověděl že tu zustanou. Kopčem s Veverčákem našli milé zvířatka kterým říkali lumníci a par nich chytly. Vrátily se do jeskyně, Rváč jim vzal lumníky. V noci hlídali lovci a tu noc lovci bojovali s medvědem. Ráno děti vyhrabali pazorky a ohnivý kamena tak si rozdělali oheň. V zimě otravovali vlci. Jednou v zimě lovci šli na lov a spadly do propasti ale neúplně pomhli jim Kopčem, Veverčák a Sova. Lovci se usnesli že se přestěhujou.Lovci udělali lov na sobi, objevila se tlupa a museli utéct. Kopčem se náhodou dostal do jiné tlupy a taho vyměnila a té utekl a vrátil se. Lovci se usnesli že zautočí na tlupukterá jim vzala sobi a že pomůžou jiné.Cizí tlupa byla vyvražděna ty dvě výtězné si udělali nového náčelníka Který se jmenoval Mamutík. Několik loců sledoval a oběvily jinou tlupou. A tak se vrátily. Když se vrátily zjistily že někdo vzal jednu ženu. Tak ho hledaly a našli ho tak vzali do tábora. Mezi tím v táboře dělali hráz a chytaly ryby. V táboře ho svázaly a opekli si maso stráže nedávaly pozor tak mu dívka kterou unesl pomohla a spolu utekly, když to zistily tak šli na něho ale nedohonily je tak se vrátily do tábora. Oheň uhasly protože se voda dostala do něho. Tak dva lovci se rozhodly že půdou pro oheň. Jednou utekl Kopčep od tabora viděl bizona a vlky skočil na bizona a bizon si to namířil do tábora. Tam bizona zabily, tu noc noc jeden lovec vrátil a pro druhého přišly. Jednou Kopčem s Vevečrákem uloupily med a odělily se Kopčem pokal mamuta Kopčem rychle vylezl na strom a v noci se vrátil zmrzačeny řekl že viděl mamuta tak se druhý den udělal lov. Aten den jim oheň uhasl a tak náčelník s Kopčemem šli pro oheň k jiné tlupě přepluly na druhý břech a vzali každý větev a každý bězél ji ným směrem a tak zas přepluly a daly oheň na své místo. Lovci šli lovit koně a přiští den vyměnily kůži za pazourky. Přiští den je vyrušila jiná skupina tak vyšplhaly do tábora a schazovaly kameny aby je roztrhal medvědi. Jednou Kopčem s Veverčákem hlídaly a hraly si s lukem, šípem, kůrou a pazorke a udělali oheň.