Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Lekce 3/2

 

Píše se

Čte se

Český význam

 

 

 

father

fa:δә(r)

otec

for

fo (fәr)

pro

freedom

fri:dәn

svoboda

girlfriend

gә:lfrend

dívka, se kterou chlapec chodí

granddaughter

grændo:tә (r)

vnučka

grandfather

grændfa:δә (r)

dědeček, děda

grandchildren

grænt∫idren

vnoučata

Argentina

'a:d3әn'ti:nә

Argentina

grandmother

grændmaδә (r)

babička

grandparents

'grænpeәrәnts

prarodiče

grandson

grænsan

vnuk

hate

heit

nenávidět

hospital

hospitl

nemocnice

hotel

hәu'tel

hotel

house

hauz

dům

its

its

jeho, její

Japanese

,d3æpә'ni:z

Japonec, japonština, japonský

jazz

d3æz

jazz, džez

like

laik

mít rád

little

litl

malý

live

liv

žít

meet

mi:t

setkat se, potkat se

mother

maδә (r)

matka

Mr

mistә (r)

pán (jen před jménem- Mr Hill)

Mrs

misiz

paní (jen před jménem-Mrs Hill)

Mum

mam

maminka

our

auә (r)

náš, naše

parents

'peәrәnts

rodiče

play

plei

hrát

Poland

'pәulәnd

Polsko

Polish

'pәuli

polština, polský