Jdi na obsah Jdi na menu
 


Píše se

Čte se

Český význam

 

 

 

bend

bent

ohnout

carnival

ka:niv

karneval

child

taild

dítě

children

taildrən

děti

climb

klaim

(vy)lézt, šplhat

do

du

dělat

face

feis

tvář

factory

fæktəry

továrna

follow

foləu

(ná )sledovat, držet se

formula

fo:mjulə

formule, vzorec

inside

in´said

uvnitř

Let’s phone.

lets fəun.

Zatelefonujme.

letter

letə

písmeno, dopis

over the wall

əuvə δə wo:l

přes zeď

put in

put in

vložit

question

kwest∫ən

otázka, dotaz

scientist

´saiəntist

vědec

shake

eik

třást, třepat

stretch

stret

natáhnout, napnout

take out

teik aut

vyndat

trough the window

Өru δə windəu

skrz okno

tombola

tombələ

tombola

turn round

tə:n raund

otočit se

Who is professor Brain?

hu iz prə´fesə brein?

Kdo je profesor Brain?

What does he look like?

wot das hi: luk laik?

Jak (on) vypadá?

What colour are her trousers?

wot kalə a:r hə: trauzəz?

Jakou barvu mají její kalhoty?

I can climb over the wall.

ai kən klaim əuvə δə wo:l.

Mohu lézt přes zeď.

What can we do?

wot kən wi du?

Co můžeme dělat?