Jdi na obsah Jdi na menu
 


 


 

Píše se

Čte se

Český význam

 

 

 

basket

ba:skit

košík

bus

bas

autobus

cinema

sinimə

kino

clothes shop

kləuδz op

obchod s oděvy

Eat…

i:t

Sněz…

idea

aj´diə

nápad, myšlenka

new

nju:

nový, nová, nové

pizza

pi:tsə

pizza

problem

probləm

problém

restaurant

restəro:ŋ

restaurace

rope

rəup

lano

supermarket

‘sju:pə,ma:kit

supermarket

taxi

tæksi

taxi

a box of chocolates

ə boks ov toklits

bonboniéra

Are you ready?

a:r ju ri:di?

Jsi připraven?

How many apples can you see?

hau meni æpls kæn ju: si:?

Kolik jablek vidíš?

I can see five apples.

ai kæn si: faiv æpls.

Vidím pět jablek.

I have / I’ve / got an idea.

ai hæv got ən aj´diə.

Mám nápad.

Main Street / St. /

mein stri:t.

Hlavní ulice.

Start here.

sta:t hiə.

Začni zde.

Finish.

finiš

Skonči.

Take a bus

teik ə bas.

Jeď autobusem.

You are hungry.

ju: a:r hangri.

Máš hlad.

Wait here for your sister.

weit hiə fo: ju: sistə.

Počkej tu na svoji sestru.

at the supermarket

ət δe ‘sju:pə,ma:kit

v supermarketu